Aquí he anat posant molts materials, com documents, vídeos, etc, que he anat recollint durant el meu treball de recerca .

1 de gen. 2010

Línia ideològica del partitEl Partit Socialista de Catalunya, fundat el 1936, ha defensat sempre els interessos de les classes populars en cada una de les eleccions que s’han produït des que es va instaurar la democràcia al nostre país. A més, sempre ha seguit una línia ideològica fixa, és a dir, que el partit consta, des dels seus orígens, d’uns principis i uns fins o objectius molt ferms i clars.

Fonaments

- El PSUC es basa en els principis del marxisme, el leninisme i, en general del pensament revolucionari. Els seus integrants, treballadors i treballadores de la classe obrera, s’uneixen per reivindicar i aconseguir unes condicions millors, ja sigui en l’àmbit de la feina o social.

- El partit instrueix els seus militants per aconseguir la unió i la col•laboració de tots i entre tots.

- El PSUC és un partit laic i republicà.

- El PSUC fomenta la solidaritat amb els pobles del món que lluiten per la seva alliberació nacional, amb els que combaten l’ imperialisme, i amb els pobles que obren camí cap al socialisme en llibertat.


Fins i Objectius


- El PSUC té com a objectiu fonamental i irrenunciable la transformació de la societat cap al socialisme, en la perspectiva d’una societat comunista (aquella en que l’explotació i l’opressió han quedat eliminats), mitjançant la via democràtica i respectant les seves característiques.

- El PSUC recolza i reivindica la plena independència de Catalunya, tant en la creació de la línia política com en l’aconseguiment d’una democràcia socialista.

- El PSUC defensa els interessos de les classes treballadores de Catalunya i dels sectors socials que pateixen qualsevol tipus d’explotació o opressió.

- Els objectius actuals del PSUC són la defensa, l’ampliació de les llibertats individuals i col•lectives i la consolidació i l’aprofundiment d’una democràcia autènticament representativa, tant institucionalment com en la participació popular.

- El partit es proposa consolidar i ampliar la participació dels treballadors i treballadores en les institucions polítiques, mitjançant la “conquesta” de noves àrees de govern, la formulació de programes, la presentació i suport dels candidats/es a les eleccions i la realització de les activitats necessàries pel compliment d’aquests fins.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada